ജനസംഖ്യാദിന ക്വിസ് (Population Day Quiz)

population day quiz in malayalam,world population day quiz in malayalam,population day quiz malayalam,population day quiz,world population day quiz,population day quiz in malayalam 2022,world population day quiz malayalam,population day,world population day quiz in english,world population day,population day quiz questions and answers in malayalam,population day quiz lp,janasangya dina quiz in malayalamPopulation Day Quiz in Malayalam

  ലോക ജനസംഖ്യ 1987 ജൂലൈ 11 ന് 500 കോടി തികഞ്ഞതിന്റെ ഓർമക്കാണ് ജനസംഖ്യാ ദിനം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത്. ഐക്യ രാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ കീഴിലുള്ള …

Read more

FORM OF ESSENTIALITY CERTIFICATE

Essentiality certificate  essential certificate essential certificate for medical reimbursement     Download Essentiality certificate

Kerala Piravi Quiz കേരളപ്പിറവി ദിന ക്വിസ്

kerala quiz, kerala quiz malayalam, kerala quiz malayalam LP, kerala quiz malayalam up, kerala quiz malayalam HS, kerala quiz malayalam HSS, kerala quiz in malayalam, kerala piravi quiz, kerala piravi quiz malayalam LP, kerala quiz malayalam up, kerala quiz 2020, kerala quiz LP, UP, HS, HSS Level malayalam, kerala piravi quiz questions, kerala quiz quiz questions and answers, kerala quiz malayalam 2020, kerala quiz malayalam LP, UP, HS, HSS Level Malayalam, kerala quiz for PSC Malayalam, facts about kerala, കേരള ക്വിസ്, കേരളപ്പിറവി ക്വിസ്, കേരളപ്പിറവി ക്വിസ് മലയാളം

  1956 നവംബർ ഒന്നിനാണ് കേരളം രൂപം കൊണ്ടത് ഭാഷ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപീകൃതമായപ്പോൾ 5 ജില്ലകൾ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. നിലവിൽ 14ജില്ലകൾ ഉള്ള കേരളത്തിൻറെ തലസ്ഥാനം …

Read more

സ്നേഹ വചനങ്ങൾ

സ്നേഹ വചനങ്ങൾ sneha vachanangal love quotes//love words sneha vakyangal

സ്നേഹ വചനങ്ങൾ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള മഹത്‌ വചനങ്ങൾ   1. സ്നേഹമില്ലാത്ത ജീവിതമെന്നത് മരണത്തിനു തുല്യമാണ്. – മഹാത്മാ ഗാന്ധി – 2. സ്നേഹമില്ലാത്ത ജീവിതം  …

Read more

ബഷീർ ദിന ക്വിസ് Basheer Day Quiz

ബഷീർ ദിനം ക്വിസ്,ബഷീർ ദിന ക്വിസ് 2022,ബഷീർ ദിന ക്വിസ് മലയാളം,ബഷീർ ക്വിസ്,ബഷീർ ദിന ക്വിസ് 2022 |,ബഷീര് ദിന ക്വിസ്,ബഷീർ ദിന ക്വിസ് 2021 മലയാളം,ബഷീർ ദിനം,വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ദിന ക്വിസ്,ബഷീര് ദിന ക്വിസ് മലയാളം,ബഷീർ,ബഷീർ ദിന കിസ്സ്,ബഷീർ ക്വിസ് മലയാളം,ബഷീർ സാഹിത്യ ക്വിസ്,ബഷീർ ഡേ,ബഷീർ ജീവചരിത്ര ക്വിസ്,വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ഭിന ക്വിസ്,#ക്വിസ്,വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ക്വിസ്,മലയാള ക്വിസ്

      മലയാളസാഹിത്യത്തിലെ ഒരു അപൂർവ പ്രതിഭയായ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ 1908 ജനുവരി 2ന് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ വൈക്കത്തിനടുത്തുള്ള തലയോലപ്പറമ്പ് ഗ്രാമത്തിൽ …

Read more

വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ജീവചരിത്രക്കുറിപ്പ്

Vaikom Muhammad Basheer Biography

മലയാളസാഹിത്യത്തിലെ ഒരു അപൂർവ പ്രതിഭയായ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ 1908 ജനുവരി 2ന് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ വൈക്കത്തിനടുത്തുള്ള തലയോലപ്പറമ്പ് ഗ്രാമത്തിൽ മര വ്യാപാരിയായിരുന്ന കായി …

Read more

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅತ್ಯುನ್ಯತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದ ‘ನಿಶಾನ್-ಇ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುನ್ಯತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದ ‘ಭಾರತ ರತ್ನ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರು?

1. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅತ್ಯುನ್ಯತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದ ‘ನಿಶಾನ್-ಇ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುನ್ಯತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದ ‘ಭಾರತ ರತ್ನ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರು? a) ಜವಾಹರ್ …

Read more