വായന ദിനം പ്രസംഗം Vayanam Dinam Speech

vayana dinam,vayana dina prasangam,vayana dina prasangam 2021,vayana prasangam,vayana dina quiz,june 19 vayana dinam,vayana dina quiz 2020,vayana dina quiz malayalam,vayana dinam speech,vayana dina quiz in malayalam,vayana dina quiz 2020 malayalam,vayana,vayana dina prasangam 2020,vayana dinam quiz,vayana dinam prasangam,vayana dinam quiz lp,malayalam vayana dina quiz,vayana dina prasangam malayalam,vayana dinam quiz in malayalam,vayana dinam quiz malayalam up,vayana dinam quiz malayalam lp,vayana dina prasangam,vayana dinam,vayana dina quiz in malayalam,vayana dina prasangam 2021,vayana dinam quiz in malayalam,vayana dina quiz 2020 malayalam,vayana dina quiz malayalam,vayana dina prasangam malayalam,vayana dinam quiz malayalam lp,vayana dinam speech in malayalam,reading day quiz in malayalam,vayana dina quiz,vayana dina prasangam 2020,vayana dinam quiz malayalam 2020,vayana dinam quiz malayalam,reading day speech malayalam 2021,malayalam speech,vayana dinam quiz malayalam up,vayana dina prasangam,vayana dinam,vayana dina prasangam 2021,vayana prasangam,vayana dina quiz,june 19 vayana dinam,vayana dina prasangam

നമസ്കാരം ഇന്ന് ജൂൺ 19 വായനാദിനം, വായനയുടെയും അറിവിന്റെയും ലോകത്തേയ്ക്ക് നമ്മെ കൈപിടിച്ച് നടത്തിയ P.N പണിക്കരുടെ ചരമദിനം. “വായിച്ചു വളരുക, ചിന്തിച്ചു വിവേകം നേടുക” എന്ന …

Read more

Vegetables in Malayalam and English

പച്ചക്കറികളുടെ പേരുകൾ മലയാളത്തിൽ

Learn Vegetables in Malayalam / Vegetable names in Malayalam/Malayalam for beginners/ പച്ചക്കറികളുടെ പേരുകൾ മലയാളത്തിൽ English Malayalam Arrow Root കൂവക്കിഴങ്ങ് Beetroot …

Read more

എഴുത്തച്ഛൻ ജീവചരിത്രം

എഴുത്തച്ഛൻ ജീവചരിത്രം/Ezhuthachan jeevacharithram in Malayalam/എഴുത്തച്ഛൻ ജീവചരിത്രക്കുറിപ്പ്

ആധുനിക മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഭാഷാ കവിയാണ് തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ.എഴുത്തച്ഛന്റെ യഥാർത്ഥ ‘ നാമത്തെ സംബന്ധിച്ചും ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചും ഇന്നും പല വാദങ്ങളുണ്ട്.പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിനും …

Read more