സ്വാതന്ത്രദിന ക്വിസ് Independence Day Quiz Malayalam

സ്വാതന്ത്രദിന ക്വിസ് / Independence Day Quiz In Malayalam / Swathanthra dina Quiz Malayalam 2021

  Independence day Quiz malayalam  | Swathanthra dina quiz ആഗസ്റ്റ് 15 സ്പെഷ്യൽ ക്വിസ്‌ ,സ്വതന്ത്ര സമരവും,സമരസേനാനികളെ കുറിച്ചും ഈ ക്വിസിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു .ഇഷ്ട്ടപെടുമെന്ന് …

Read more

ഗാന്ധി ക്വിസ് Gandhi Quiz

Gandhi Quiz (ഗാന്ധി ക്വിസ്) in Malayalam |LP, UP, HS|2021

  നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായ ഗാന്ധിജിയുടെ ജന്മദിനമായ ഒക്ടോബർ രണ്ട് വളരെയധികം പരിപാടികളോടെ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ ആഘോഷിക്കാറുണ്ട്.അന്നേദിവസം പലതരത്തിലുള്ള പരിപാടികളും നമ്മൾ ഉൾകൊള്ളിക്കാറുമുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാണ് ക്വിസ് മത്സരം. …

Read more

വായനാദിന ക്വിസ് READING DAY QUIZ

Vayana Dinam quiz in malayalam

ജൂൺ 19 വായനാദിനം, വായനയുടെയും അറിവിന്റെയും ലോകത്തേയ്ക്ക് നമ്മെ കൈപിടിച്ച് നടത്തിയ P.N പണിക്കരുടെ ചരമദിനം.വിവേകം നേടുക” എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിലൂടെ കേരളത്ത വായനയുടെ ലോകത്തേക്ക് ഉയർത്തിയ ഒരു …

Read more

പരിസ്ഥിതി ദിന ക്വിസ് Environment Day Quiz

  എല്ലാ വർഷവും ജൂൺ 5 ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം ആയി ആണ് നമ്മൾ ആചരിക്കാറുള്ളത്. പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുവാനും അതിനെ സംരക്ഷിക്കുവാനും വൃക്ഷത്തൈകൾ നടാൻ ഉള്ള ഒരു …

Read more