ബഷീർ ദിന ക്വിസ് Basheer Day Quiz

ബഷീർ ദിനം ക്വിസ്,ബഷീർ ദിന ക്വിസ് 2022,ബഷീർ ദിന ക്വിസ് മലയാളം,ബഷീർ ക്വിസ്,ബഷീർ ദിന ക്വിസ് 2022 |,ബഷീര് ദിന ക്വിസ്,ബഷീർ ദിന ക്വിസ് 2021 മലയാളം,ബഷീർ ദിനം,വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ദിന ക്വിസ്,ബഷീര് ദിന ക്വിസ് മലയാളം,ബഷീർ,ബഷീർ ദിന കിസ്സ്,ബഷീർ ക്വിസ് മലയാളം,ബഷീർ സാഹിത്യ ക്വിസ്,ബഷീർ ഡേ,ബഷീർ ജീവചരിത്ര ക്വിസ്,വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ഭിന ക്വിസ്,#ക്വിസ്,വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ക്വിസ്,മലയാള ക്വിസ്

      മലയാളസാഹിത്യത്തിലെ ഒരു അപൂർവ പ്രതിഭയായ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ 1908 ജനുവരി 2ന് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ വൈക്കത്തിനടുത്തുള്ള തലയോലപ്പറമ്പ് ഗ്രാമത്തിൽ മര വ്യാപാരിയായിരുന്ന …

Read more

വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ജീവചരിത്രക്കുറിപ്പ്

Vaikom Muhammad Basheer Biography

മലയാളസാഹിത്യത്തിലെ ഒരു അപൂർവ പ്രതിഭയായ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ 1908 ജനുവരി 2ന് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ വൈക്കത്തിനടുത്തുള്ള തലയോലപ്പറമ്പ് ഗ്രാമത്തിൽ മര വ്യാപാരിയായിരുന്ന കായി അബ്ദുറഹ്മാന്റെയും കുഞ്ഞാത്തുമ്മയുടെയും …

Read more

സ്വാതന്ത്രദിന ക്വിസ് Independence Day Quiz Malayalam

സ്വാതന്ത്രദിന ക്വിസ് / Independence Day Quiz In Malayalam / Swathanthra dina Quiz Malayalam 2021

  Independence day Quiz malayalam  | Swathanthra dina quiz ആഗസ്റ്റ് 15 സ്പെഷ്യൽ ക്വിസ്‌ ,സ്വതന്ത്ര സമരവും,സമരസേനാനികളെ കുറിച്ചും ഈ ക്വിസിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു .ഇഷ്ട്ടപെടുമെന്ന് …

Read more

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅತ್ಯುನ್ಯತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದ ‘ನಿಶಾನ್-ಇ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುನ್ಯತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದ ‘ಭಾರತ ರತ್ನ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರು?

1. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅತ್ಯುನ್ಯತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದ ‘ನಿಶಾನ್-ಇ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುನ್ಯತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದ ‘ಭಾರತ ರತ್ನ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರು? a) ಜವಾಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರೂ …

Read more

കേരള നവോത്ഥാനം ക്വിസ്

KERALA NAVODHANAM PREVIOUS YEAR QUESTIONS|| KERALA RENAISSANCE,KERALA PSC PRELIMINARY EXAM

  കേരള നവോത്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടകേരള PSC ആവർത്തിച്ചു ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ. കേരള നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനം പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തോടെ ആരംഭിച്ച ഒരു സാമൂഹ്യ-സാംസ്കാരിക മുന്നേറ്റമായിരുന്നു. ഇത് അന്നത്തെ …

Read more

ഗാന്ധി ക്വിസ് Gandhi Quiz

Gandhi Quiz (ഗാന്ധി ക്വിസ്) in Malayalam |LP, UP, HS|2021

  നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായ ഗാന്ധിജിയുടെ ജന്മദിനമായ ഒക്ടോബർ രണ്ട് വളരെയധികം പരിപാടികളോടെ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ ആഘോഷിക്കാറുണ്ട്.അന്നേദിവസം പലതരത്തിലുള്ള പരിപാടികളും നമ്മൾ ഉൾകൊള്ളിക്കാറുമുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാണ് ക്വിസ് മത്സരം. …

Read more

BIOS is used by

BIOS is used by

  1. BIOS is used by ? a) Application software b) Interpreter c) Compiler d) Operating system