ഓണം ക്വിസ് Onam Quiz Malayalam

ഓണം ക്വിസ് 2020 | Onam Quiz | Onam Quiz in malayalam |

  മലയാളികളുടെ ദേശീയോൽസവമാണ് ഓണം.ഓണാഘോഷത്തിന്റെ സമയത്ത് കേരളം മഹാബലിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായാണ് ഈ ആഘോഷം കൊണ്ടാടുന്നത് എന്ന് കരുതിപ്പോരുന്നു. ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തുമുള്ള മലയാളികൾ ജാതിമത ഭേദമന്യേ …

Read more

സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ക്വിസ്

സ്വാതന്ത്രദിന ക്വിസ് / Independence Day Quiz In Malayalam / Swathanthra dina Quiz Malayalam 2022

  എല്ലാവർക്കും എൻറെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ആശംസകൾ. ബ്രിട്ടീഷ് അടിച്ചമര്ത്തലിനെതിരെ പോരാടി സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുത്തതിന്റെ ഓര്മപുതുക്കലാണ് ഓരോ ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചും. സ്വാതന്ത്ര്യദിന ക്വിസ് ഇന്ത്യൻ …

Read more

പക്ഷികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ

പക്ഷികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ

   പക്ഷികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ.പക്ഷികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ, ശൈലികൾ Malayalam  Proverbs about birds  PAKSHICHOLLUKAL   ☑ അരിയെറിഞ്ഞാൽ ആയിരം കാക്ക ☑ …

Read more

Chandra dinam Quiz LP, UP Malayalam

Chandra dinam QuizChandra dina Quiz LP, UP Level Malayalam | Moon Day Quiz Malayalam | Lunar Day

  മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തിയ ദിവസമാണ് ജൂലൈ 21. 1969 ൽ ഇതേ ദിവസമാണ് അമേരിക്കക്കാരായ നീൽ ആംസ്ട്രോങ്ങും എഡ്വിൻ ആൽഡ്രിനും ചന്ദ്രനിൽ …

Read more

ഝ വരുന്ന വാക്കുകൾ

ഝ വരുന്ന പദങ്ങള്,ഝ വരുന്ന മലയാളം വാക്കുകള്,ഛ വരുന്ന പദങ്ങള്,ഝ വരുന്ന വാക്കുകൾ,ഝ എന്ന അക്ഷരം വരുന്ന കൂടുതൽ വാക്കുകൾ

ഝ എന്ന അക്ഷരം വരുന്ന കൂടുതൽ വാക്കുകൾ  ഝ വരുന്ന വാക്കുകൾ ഝ കൊണ്ട് കൂടുതൽ വാക്കുകൾ ഝ എന്ന പദം വരുന്ന വാക്കുകൾ. …

Read more

ചാന്ദ്രദിന ക്വിസ് Chandra dina Quiz

ചാന്ദ്രദിന ക്വിസ്,ചാന്ദ്രദിന ക്വിസ് 2020,ചാന്ദ്രദിനം,ചാന്ദ്ര ദിന ക്വിസ്,ക്വിസ്,ചാന്ദ്രദിന ക്വിസ് up,ചാന്ദ്രദിന ക്വിസ് hs,ചാന്ദ്രദിന ക്വിസ് lp,ചാന്ദ്രദിന ക്വിസ് 2022,ക്വിസ് മലയാളം,ചന്ദ്രദിന ക്വിസ്,ചാന്ദ്രയാൻ ദിന ക്വിസ്,ചാന്ദ്രദിന ക്വിസ് 2021 up,ചാന്ദ്രദിന ക്വിസ്lp,lp ചാന്ദ്രദിനം ക്വിസ്,up ചാന്ദ്രദിനം ക്വിസ്,ചാന്ദ്രയാൻ ക്വിസ്,ചാന്ദ്രദിനം ക്വിസ് മലയാളം,ചന്ദ്രദിന ക്വിസ് മലയാളം,hs and hss ചാന്ദ്രദിനം ക്വിസ്

   ജൂലൈ 21 ചാന്ദ്രദിനം.ഭൂമിയുടെ ഉപഗ്രഹത്തെ മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി കീഴടക്കിയ ദിവസം. അമേരിക്കക്കാരായ നീലാംസ്ട്രോങ്,എഡ്വിൻ ആൽഡ്രിൻ, മൈക്കിൾ കോളിൻസ് എന്നീ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികൾ  അപ്പോളോ …

Read more