ജനസംഖ്യാദിന ക്വിസ് (Population Day Quiz)

 

ലോക ജനസംഖ്യ 1987 ജൂലൈ 11 ന് 500 കോടി തികഞ്ഞതിന്റെ ഓർമക്കാണ് ജനസംഖ്യാ ദിനം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത്. ഐക്യ രാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ കീഴിലുള്ള United Nations Development പ്രോഗ്രാമിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ഈ ദിവസം ആചരിക്കുന്നത്.ജനസംഖ്യ വർധന സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ ബോധവത്കരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ വർഷവും ജൂലൈ 11 ലോക ജനസംഖ്യാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു.

 

1.ലോക ജനസംഖ്യ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്ന് ?

Ans:-ജൂലൈ 11

2. ജൂലൈ 11 ലോക ജനസംഖ്യാ ദിനമായി ആചരിച്ചു തുടങ്ങിയത് എന്നു മുതൽ ?

Ans:-1989 മുതൽ

3. ജൂലൈ 11 ലോക ജനസംഖ്യാ ദിനമായി ആചരിക്കാൻ കാരണമെന്ത് ?

Ans:-ലോക ജനസംഖ്യ 500 കോടി ആയതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക്

4. ഏത് അന്താരാഷ്ട്ര ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് സംഘടനയുടെ ലോക ജനസംഖ്യ ദിനം ആചരിക്കുന്നത് ?

Ans:- UNDP

5. UNDP യുടെ പൂർണ്ണരൂപം എന്ത് ?

Ans:- United Nations Development Programme

6. ജനസംഖ്യയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖ ?

Ans:- ഡെമോഗ്രഫി

7. കനേഷുമാരി എന്ന പദം ഏത് ഭാഷയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ചു ?

Ans:- പേർഷ്യൻ ഭാഷയിൽ നിന്ന്

8. പേർഷ്യൻ ഭാഷയിൽ ഖനേ (khaneh)എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ?

Ans:-വീട്

9. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കനേഷുമാരി നടന്ന വർഷം ?

Ans:-1951

10. ഇന്ത്യയിൽ ജനസംഖ്യ 100 കോടി തികച്ച് ജനിച്ച കുട്ടി ?

Ans:-ആസ്ത ന്യൂഡൽഹി, (2000 മെയ് 11)

11. 100 കോടി ജനസംഖ്യയിലെത്തിയ ആദ്യ ഭൂഖണ്ഡം ?

Ans:-ഏഷ്യ

12. ലോകത്ത് ജനസംഖ്യയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള രാജ്യം ?

Ans:- ചൈന

13. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സെൻസസ് ഏത് രാജ്യത്തിന്റേതാണ് ?

Ans:- ഇന്ത്യ

14. ലോകത്ത് ജനസംഖ്യ 500 കോടി തികച്ച് ജനിച്ച കുട്ടി ?

Ans:-മാതേജ് ഗാസ്പർ (ക്രൊയേഷ്യ)

15. ലോകജനസംഖ്യ 700 കോടിയിൽ എത്തിച്ച് ജനിച്ച കുട്ടി ?

Ans:-നർഗീസ് (ലഖ്നൗ)

16. ചരിത്രത്തിൽ കണക്കുകൾ ക്യത്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആദ്യ സെൻസസ് ഏത് രാജ്യത്ത് ?

Ans:- സ്വീഡൻ,1750 ൽ

17. സെൻസസ് എന്ന പദം രൂപപ്പെട്ടത് ഏത് ഭാഷയിൽ നിന്ന് ?

Ans:-ലാറ്റിൻ

18. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള സംസ്ഥാനം ?

Ans:-ഉത്തർപ്രദേശ്

19. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനം ?

Ans:-സിക്കിം

20. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസാന്ദ്രതയുള്ള സംസ്ഥാനം ?

Ans:-ബീഹാർ

21. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാക്ഷരതയുള്ള സംസ്ഥാനം ?

Ans:-കേരളം

22.കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള ജില്ല ?

Ans:-മലപ്പുറം

23. കേരളത്തിൽ ജനസംഖ്യ ഏറ്റവും കുറവുള്ള ജില്ല ?

Ans:-വയനാട്

24. ജനസംഖ്യ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് ?

Ans:-ജോൺ ഗ്രാൻഡ്

25. UNFPA യുടെ പൂർണരൂപം ?

Ans:-United Nations Population Fund

26. സാക്ഷരതാ നിരക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ?

Ans:-ബീഹാർ

27. ജനങ്ങളുടെ കണക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്ന രീതി  ആദ്യമായി ആയി നടപ്പിലാക്കിയത് എവിടെ?

Ans:-ബാബിലോണിയ

28. രാജ്യവ്യാപകമായി വിപുലമായ ജനസംഖ്യ കണക്കെടുപ്പ് ആദ്യം നടന്നത് ഏത് രാജ്യത്ത്?

Ans :-ചൈന

29. കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ജനസംഖ്യ കണക്കെടുപ്പ് നടത്താൻ തുടങ്ങിയത് ആരാണ്?

Ans :- റോമാക്കാർ

30. ആധുനിക രീതിയിൽ നടത്തിയ സെൻസസിൽ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ളത് ?

Ans:- ഐസ് ലാൻഡിൽ ( 1703)

31. ആദ്യ ലോക ജനസംഖ്യാ സമ്മേളനം നടന്നത് ഏത് വർഷം?

Ans:- 1927

32. ഇന്നത്തെ രീതിയിലുള്ള സെൻസസ് ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ചത് ആരുടെ കാലത്താണ്?

Ans:- റിപ്പൺ പ്രഭുവിന്റെ കാലത്ത് 1851 ൽ

33. ഇന്ത്യൻ സെൻസസിന്റ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

Ans:- റിപ്പൺ പ്രഭു

34. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സെൻസസ് നടന്നത് ?

Ans:- തിരുവിതാംകൂറിൽ 1836ൽ

35. സെൻസസ് നടത്തിപ്പ് ചുമതല ആർക്കാണ്?

 Ans:- സെൻസസ് കമ്മീഷണർക്ക്

36. സെൻസസ് കണക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്ന  ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിളിക്കുന്ന പേര്?

 Ans:- എന്യൂമറേറ്റർ

37. ലോകത്ത് ഏറ്റവും  കുറഞ്ഞ ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യം ഏത് ?

 Ans:- വത്തിക്കാൻ

38. ജനസംഖ്യ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഭൂഖണ്ഡം ഏത്?

 Ans:- ഓസ്‌ട്രേലിയ

39 . ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കൂടിയ ദ്വീപ് ഏത്?

Ans:-  ജാവ

40. ജനസംഖ്യ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പട്ടണം ഏത്?

 Ans:- യമൻ

41. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യം ഏത്?

Ans:- നൈജീരിയ

42. ലോകജനസംഖ്യാവർഷമായി യു.എൻ. ആചരിച്ചത്?

Ans:- 1974

43. ആയുർദൈർഘ്യത്തിൽ പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന രാജ്യം ?

Ans:- സ്വാസിലാന്റ്

44. ആയുർദൈർഘ്യത്തിൽ മുന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന രാജ്യം ?

Ans:- ജപ്പാൻ

45. ജപ്പാനിൽ ആയുർദൈർഘ്യം കൂടുതലുള്ളത് ?

Ans:-വനിതകൾക്ക്

46. ആയുർദൈർഘ്യത്തിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ?

Ans:-കേരളം

47. ഏതൊക്കെ പദങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്നതാണ് കാനേഷുമാരി എന്ന പദം ?

Ans:- ഖാനേം, ഷൊവാ

48. കേരളത്തില സ്ത്രീ-പുരുഷ  അനുപാതം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജില്ല ?

Ans:-ഇടുക്കി

49. സാക്ഷരത കുറഞ്ഞ കേന്ദ്രഭരണ  പ്രദേശം ?

Ans:- ദാദ്ര  നഗർ ഹവേലി

50. സ്ത്രീ പുരുഷാനുപാതതിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നില്ക്കുന്ന ജില്ല ?

Ans:-കണ്ണൂർ

51. പുരുഷന്മാരേക്കാൾ  സ്ത്രീകളുള്ള ഏക ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം?

Ans:- കേരളം

52. പുരുഷന്മാരേക്കാൾ  സ്ത്രീകളുള്ള ഏക  കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം ?

Ans:-പുതുശേരി

53. ജനസംഖ്യയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത് നില്ക്കുന്ന രാജ്യം ?

Ans:- അമേരിക്ക

54. ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സെൻസസ് നടത്തിയ സാമ്രാജ്യം ഏതാണ് ?

Answer – ബാബിലോണിയൻ സാമ്രാജ്യം (BC 3800)

55. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സെൻസസ് നടത്തിയത് ഏത് വൈസ്രോയി ആണ് ?

Ans:-മേയോ പ്രഭു

56. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ശാസ്ത്രീയ സെൻസസ് നടത്തുമ്പോൾ ആരായിരുന്നു വൈസ്രോയി ?

Ans:- റിപ്പൺ പ്രഭു

57. കേരളത്തിൽ ജനസംഖ്യ ഏറ്റവും കൂടിയ കോർപ്പറേഷൻ ഏതാണ് ?

Ans:-തിരുവനന്തപുരം

58. കേരളത്തിൽ ജനസംഖ്യ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കോർപ്പറേഷൻ ഏതാണ് ?

Ans:-തൃശ്ശൂർ

59. കേരളത്തിൽ ജനസംഖ്യ ഏറ്റവും കൂടിയ താലൂക്ക് ഏതാണ് ?

Ans:-കോഴിക്കോട്

60. നഗരവാസികൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏതാണ് ?

Ans – വയനാട് 

61. കേരളത്തിൽ ജനസാന്ദ്രത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജില്ല ഏതാണ് ?

Ans:-ഇടുക്കി

62. ജനസംഖ്യ വളർച്ച നിരക്ക് ഏറ്റവും കൂടിയ കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏതാണ് ?

Ans:- മലപ്പുറം

63. ജനസംഖ്യ വളർച്ച നിരക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏതാണ് ?

Ans:- പത്തനംതിട്ട

64. ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസാന്ദ്രതയുള്ള രാജ്യം ഏതാണ് ?

Ans:-മൊണാക്കോ

65.ഇന്ത്യയിലെ അവസാനത്തെ സെൻസസ് നടന്നത് എപ്പോഴായിരുന്നു ?

Ans:- 2011

66. 2011ലെ സെൻസസ് ഇന്ത്യയിലെ എത്രാമത്തെ സെൻസസ് ആയിരുന്നു ?

Ans:- പതിനഞ്ചാമത്തെ സെൻസസ് (15) 

 

Sharing Is Caring:

Leave a Comment