List Of Bharat Ratna Award winners Complete List (1954 -2017)


 1. C.Rajagopalachari – 1954
 2. Sarvepalli Radhakrishnan -1954
 3. C.V.Raman – 1954
 4. Bhagwan Das – 1955
 5. Mokshagundam Visvesvaraya – 1955
 6. Jawaharlal Nehru – 1955
 7. Govind Ballabh pant – 1957
 8. Dhondo Keshav Karve – 1958
 9. Bidhan Chandra Roy – 1961
 10. Purushottam Das Tandon – 1961
 11. Rajendra prasad -1962
 12. Zakir Hussain – 1963
 13. Pandurang Vaman Kane -1963
 14. Lal Bahadur Shastri -1966
 15. Indira Gandhi -1971
 16. V.V.Giri -1975
 17. K.Kamaraj -1976
 18. Mother Teresa – 1980
 19. Acharya Vinoba Bhave – 1983
 20. Khan Abdul Ghaffar Khan -1987
 21. M.G.Ramachandran – 1988
 22. B.R.Ambedkar -1990
 23. Nelson Mandela 1990
 24. Rajiv Gandhi -1991
 25. Vallabhai Patel -1991
 26. Morarji Desai -1991
 27. Maulana Abdul Kalam Azad – 1992
 28. JRD Tata -1992
 29. Satyajit Ray -1992
 30. Gulzarial Nanda- 1997
 31. Aruna Asaf Ali -1997
 32. APJ Abdul Kalam -1997
 33. M.S.Subbulakshmi -1998
 34. Chidambaram subramaniam -1998
 35. Jayaprakash Narayan -1999
 36. Amartya Sen -1999
 37. Gopinath Bordoloi -1999
 38. Pandit Ravi Shankar -1999
 39. Lata Mangeshkar- 2001
 40. Ustad Bismillah Khan – 2001
 41. Bhimsen Joshi -2008
 42. C.N.R Rao -2013
 43. Sachin Tendulkar -2013
 44. A.B.Vajpayee – 2014
 45. Madan Mohan Malaviya -2014
Sharing Is Caring:

Leave a Comment