Bharat Ratna Award Winners (posthumously)

 1. Lal Bahadur Shastri – 1966
 2. K.Kamaraj -1976
 3. Vinoba Bhave- 1983
 4. M.G.Ramachandran -1988
 5. B.R.Ambedkar -1990
 6. Rajiv Gandhi -1991
 7. Sardar Vallabhai Patel- 1991
 8. Maulana Abdul Kalam Asad -1992
 9. Aruna Asaf Ali- 1997
 10. Jaya Prakash Narayan -1999
 11. Gopinath Bardoli -1999
 12. Madan Mohan Malaviya -2014
Sharing Is Caring:

Leave a Comment