Trees Name in English and Malayalam മരങ്ങളുടെ പേര് മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും

Trees Names English&Malayalam|മരങ്ങളുടെ പേര് മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും|Plants

  നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള സസ്യങ്ങളുടെ മലയാളത്തിലുള്ള പേരും ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പേരും നമ്മുക് പരിചയപ്പെടാം English Name   മലയാളം പേര്         …

Read more