ഓണം ക്വിസ് Onam Quiz Malayalam

ഓണം ക്വിസ് 2020 | Onam Quiz | Onam Quiz in malayalam |

  മലയാളികളുടെ ദേശീയോൽസവമാണ് ഓണം.ഓണാഘോഷത്തിന്റെ സമയത്ത് കേരളം മഹാബലിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായാണ് ഈ ആഘോഷം കൊണ്ടാടുന്നത് എന്ന് കരുതിപ്പോരുന്നു. ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തുമുള്ള മലയാളികൾ ജാതിമത ഭേദമന്യേ …

Read more